Kdo jsme?

Firma EMC PROJEKT, spol. s r.o. byla založena v únoru roku 2012 Ing.Miroslavem Mikulkou. Firma se zabývá projekční a inženýrskou činností v oboru elektro, měření a regulace a digitalizací výkresové dokumentace. Firma je rozčleněna na dvě sekce podle zaměření a to projekce a digitalizace. K vlastní realizaci projektů a digitalizaci výkresové dokumentace je využit profesionální kreslící program firmy AutoDesk.
Projekční činnost v částech elektro a měření a regulace je zaměřena převážně v oblasti energetiky a průmyslu. Hlavní část projekční činnosti v oblasti energetiky je zaměřena do oblasti jaderné energetiky a to zejména v části elektro pro lokality JE Dukovany a JE Temelín. Jedním z významných zákazníků v oblasti digitalizace výkresové dokumentace je firma ČEZ, pro kterou řešíme digitalizaci výkresové dokumentace v oborech elektro, MaR, strojní i stavební pro lokalitu JE Dukovany.
Další významnou částí projekční činnosti v oblasti energetiky je oblast klasické energetiky a to zejména v částech elektro a hromosvodů pro lokalitu Teplárna Karviná. Nově se rozvíjející částí projekční činnosti je oblast zemědělství (zemědělské objekty) a to v částech elektro (silnoproud) a hromosvodů.

Co nabízíme?

Naším cílem je komplexní zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti v oboru elektro, měření a regulace zejména v oblastech energetiky a průmyslu, ale i v občanské a bytové výstavbě a to na všech stupních projektové dokumentace (pro stavební povolení, k realizaci a dokumentace skutečného provedení).

Hlavním cílem firmy je snaha o vytvoření dobrého jména společnosti na trhu a maximální spokojenost zákazníků. Firma je držitelem povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, a od listopadu 2012 také držitelem certifikátu managementu kvality v oboru projektová a inženýrská činnost v elektrotechnice, energetice a v oboru měření a regulace dle normy ČSN EN ISO 9001.
Certifikáty zobrazíte kliknutím na tento odkaz.