Reference

PROJEKČNÍ ČINNOST :

1. PROJEKTY   -   ELEKTRO

ČEZ, a.s.   -   JE Dukovany

 • JE Dukovany   -   Oprava el. napájení bojleru v objektu 704/220

 • ELVIA, spol. s r.o.

 • JE Dukovany   -   Rekonstrukce TV systému na jeřábu 250t, univerzálním záchytu a stínícím válci na reaktorovém sále HVB1 a HVB2
 • JE Dukovany   -   Kamery pro utahovák matic a univerzální traverzu na reaktorovém sále HVB1 a HVB2

 • I&C Energo, a.s.

 • JE Dukovany   -   Rekonstrukce VZT systémů 1÷4UW301,341,361 - 1.÷4.blok
 • JE Dukovany   -   Zajištění obyvatelnosti BD a ND, ventilace - 1.÷4.blok
 • JE Dukovany   -   Záměna klapkových uzávěrů CChV na vstupu a výstupu z HK - 3. blok (JPD + DoSP)

 • ENERGO I, s.r.o.

 • JE Dukovany   -   Dobíjecí stanice pro elektromobily v elektrárně Dukovany
 • JE Dukovany   -   Oprava dokumentace rozvaděče 9FS710
 • JE Dukovany   -   Umístění dopravního značení k monitorování námrazy na komunikaci II/152 procházející kolem EDU
 • JE Dukovany   -   Zodolnění objektů Reaktorovna HVB1 na extrémní vlivy (pracovní a náhradní osvětlení)
 • JE Dukovany   -   Modernizace hlavního programu IC EDU (ventilace)
 • Dukovany   -   Přestavba hasičské zbrojnice (silnoproudá elektroinstalace)
 • JE Dukovany   -   Kabel pro soumrakové čidlo B1 - 4. blok

 • EGP INVEST, spol. s r.o.

 • JE Dukovany   -   Zajištění seismické odolnosti stropních podhledů na BD - 1.÷4.blok (pracovní, náhradní a nouzové osvětlení)
 • JE Dukovany   -   Rozšíření parkovacích kapacit na EDU (venkovní osvětlení)
 • JE Dukovany   -   Přeložka dotčených inženýrských sítí u SHNČ1,2 (venkovní osvětlení)
 • JE Dukovany   -   Vybudování dočasné provizorní vrátnice (slaboproud, silnoproud)
 • Uherské Hradiště   -   Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO (slaboproud, silnoproud) - DSP, DPS

 • ELSLA, spol. s r.o.

 • MOKOV Jihlava   -   Záložní přívod hlavního NN rozváděče rm1 (NN, VN)
 • MOKOV Jihlava   -   El. napájení elektroohřevů CEFI (NN, VN)
 • MOKOV Jihlava   -   El. napájení elektroohřevů SAET (NN, VN)

 • ENERGOSERVICE CZ s.r.o.

 • JE Temelín   -   Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE (část elektro)

 • EZH, a.s.

 • JE Dukovany   -   Náhrada systému EPS Cerberus HVB včetně nadstavbového systému /

  El. napájení zdroje hašení traf 122NH v objektu Domek ochran 1

 • JE Dukovany   -   Požární ochrana DG, II. etapa - 1.÷4.blok (elektro, SKŘ, EPS)

 • OT Energy Services a.s.

 • JE Dukovany   -   Rekonstrukce zdrojů 4. systémů I. kategorie ZN - 1.÷4.blok

 • SIMO-CZ s.r.o.

 • JE Dukovany   -   Nouzové brzdy zdvihu jeřábů / Úprava jeřábu SKET 250/32/2t   -   7UQ17D01
 • JE Dukovany   -   Nouzové brzdy zdvihu jeřábů / Úprava jeřábu SKET 250/32/2t   -   0UQ17D01

 • STAVOS Brno, a.s.

 • JE Dukovany   -   Výměna oken v objektu PřE - 1.÷4.blok (klimatizace)
 • JE Dukovany   -   Diverzní zdroj pro napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2. DC1 - DG-AACII (provizorní přípojka)
 • JE Dukovany   -   Zodolnění objektu strojovna HVB2 (provizorní přípojka)

 • TIPA Telekom plus a.s.

 • JE Dukovany   -   JE Dukovany - Instalace nouzového osvětlení v prostorech etažérek -3,6m   -   1.÷4.blok

 • ÚJV Řež, a.s.

 • JE Dukovany   -   Instalace osoušečů v hygienických prostorách KP
 • JE Dukovany   -   Náhrada systému EPS Cerberus na HVB včetně nástavbového systému / Rozváděč DB04 (vývodová pole)

  a dispoziční umístění   -   2.÷4.blok

 • S.O.K. stavební, s.r.o.

 • Mléčná farma Drhovy   -   Dostavba mléčné farmy Drhovy - ZD Nečín (silnoproud)

  - Dojírna, Produkční stáj, Reprodukční stáj s teletníkem - DPS

 • ZD Dobruška   -   Dobruška - Výstavba dojírny (silnoproud)

  - Dojírna - DPS


 • Státní pozemkový úřad

 • ČS Valtrovice   -   Rekonstrukce elektrorozvodů (elektro, měření a regulace)

 • Veolia Energie ČR, a.s.

 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace kondenzace a přilehlých prostorů (RPD)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace prostorů dílny strojní údržby (RPD)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace objektů dílen u hlavní výrobní budovy (RPD)
 • Teplárna ČSA   -   Stavební elektroinstalace strojovny   -   kondenzace (DoSP)
 • Teplárna ČSA   -   Aktualizace projektové dokumentace rozváděče RO28 (DoSP)
 • Teplárna ČSA   -   Stavební elektroinstalace prostorů administartivních budov, včetně schodišť a laboratoře (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace dílny provozních elektrikářů a přilehlých prostorů, včetně rozvaděče RS12 (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace skladu motorů, kanceláře SI, dílny PZ, denní místnosti a výtahové věže,

  včetně rozváděčů RS2, RS2/11, RS2/12 (DoSP)

 • Teplárna Karviná   -   Rozvaděč RZ1 na strojovně (RPD)
 • Teplárna Karviná   -   Rozvaděč HR2 na strojovně (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Aktualizace stávající dokumentace rozváděčů HRA, HRD, HRE04 a návrhy výměny hlavních jističů

  v rozváděčích s možností místního a dálkového ovládání (RPD)

 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace v objektu administrativní budovy č.1 (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace v objektu hlubinného zásobníku (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace v objektu kolejové váhy (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace v objektu plynové stanice (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace v objektu podchodu (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace objektů vykládacího mostu a kolejiště (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Stavební elektroinstalace objektu zauhlování (DoSP)

 • Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

 • Lokalita dolu Paskov, plynová kotelna   -   Dálkové ovládání kotlů K1,K2 (elektro, měření a regulace)
 • Lokalita dolu Chlebovice, plynová kotelna   -   Dálkové ovládání kotlů K1,K4,K6 (elektro, měření a regulace)

 • ČR - Ministerstvo obrany

 • Jaselská kasárna Opava   -   Oprava plynnových kotelen v budovách č.3 a 18 (PBŘ, elektro, MaR, plyn, stavební, ÚT) - DPS

 • 2. PROJEKTY   -   HROMOSVODY

  František Homolka - H&S elektro

 • Studenec u Třebíče   -   Novostavba RD
 • Ptáčov u Třebíče   -   Přístavba RD
 • Dobřínsko   -   Novostavba RD
 • Náměšť n/O   -   Instalace zařízení internetové sítě

 • ENERGO I, s.r.o.

 • Mohelno   -   Přestavba budovy na byty pro seniory
 • Mohelno   -   Stavební úpravy mateřské školy
 • Dukovany   -   Přestavba hasičské zbrojnice
 • Mohelno   -   Environmentální vzdělávací centrum Mohelno - Hadcova step

 • EGP INVEST, spol. s r.o.

 • JE Dukovany   -   Vybudování dočasné provizorní vrátnice
 • S.O.K. stavební, s.r.o.

 • Farma Malhotice   -   Rekonstrukce a stavba dvou hal pro výkrm kuřat na farmě Malhotice (hromosvod a uzemnění)

  - Hala 1 pro výkrm kuřat - DPS

 • Farma Šumice   -   Farma pro chov brojlerů (hromosvod a uzemnění)

  - Hala 1 a 4 pro výkrm brojlerů, sklad steliva, trafostanice a záložní zdroj - DPS

 • Mléčná farma Drhovy   -   Dostavba mléčné farmy Drhovy - ZD Nečín (hromosvod a uzemnění)

  - Dojírna, Produkční stáj, Reprodukční stáj s teletníkem - DPS

 • ZD Dobruška   -   Dobruška - Výstavba dojírny (hromosvod a uzemnění)

  - Dojírna - DPS

 • Areál firmy FADOM   -   Dolní Město - prodloužení stáje (hromosvod a uzemnění)
 • Farma Jenišovice   -   Jenišovice - Farma pro výkrm brojlerů, etapa II. (hromosvod a uzemnění)

  - Hala pro výkrm brojlerů 1 - DPS


 • Veolia Energie ČR, a.s.

 • Teplárna Karviná   -   Hromosvod objektu kolejové váhy (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Hromosvod objektu plynové stanice (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Hromosvod objektu zauhlování (DoSP)
 • Teplárna Karviná   -   Hromosvod objektu hlavní výrobní budovy (DoSP)

 • DIGITALIZACE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

  ČEZ, a.s. - JE Dukovany

 • JE Dukovany   -   Zčitelňování a překreslování výkresů prováděcích projektů profesí, strojní, stavební, elektro a MaR
 • JE Dukovany   -   Oprava výkresové dokumentace elektro dle podkladů skutečného stavu - rozváděče DPS 80.08 a SO AKOBOJE
 • JE Dukovany   -   Vypracování dokumentace skutečného stavu elektro k jeřábům SKET 250/32/2t na reaktorových sálech

  HVB1,2 - 0UQ17D01, 7UQ17D01

 • TECHNICKÁ POMOC :

  ČEZ, a.s. - JE Dukovany

 • JE Dukovany   -   Aktualizace kvalifikační databáze EQDB ČEZ-EDU
 • JE Dukovany   -   Kontrola archivu kvalifikačních protokolů zařízení s ověřením souladu s databází EQDB
 • JE Dukovany   -   Zpracování kvalifikačních protokolů zařízení elektro a SKŘ, vč. přepisu dat z protokolů do databáze EQDB

  a provedení kontroly správnosti přenášených dat

 • JE Dukovany   -   Odborné zpracování návrhu inženýrských řešení kabeláže na JE Dukovany

 • ČEZ, a.s. - Vodní elektrárny

 • Elektrárna Vrané   -   Aktualizace MPP EVR (místní provozní předpisy - elektro,SKŘ,strojní)
 • Elektrárna Kamýk   -   Aktualizace MPP EKA (místní provozní předpisy - elektro, SKŘ, strojní)

 • EGE, spol. s r.o.

 • JE Dukovany   -   Úprava CAD výkresů v souladu s metodikou ČEZ-EDU č. ČEZ_ME_0641 pro akci „ TPo 6310 - 1.blok ”
 • EZH, a.s.

 • JE Dukovany   -   Oprava dokumentace místní skříně 1DB04-MS a rozváděče 1DB04
 • JE Dukovany   -   Zpracování čistopisu výkresů dokumentace skutečného provedení pro 1x DPS a 9x SO akce

  „TPo 5351 - Náhrada systému EPS CERBERUS „


 • STAVOS Brno, a.s.

 • JE Dukovany   -   Zpracování dokumentace skutečného provedení části elektro akce „7377 - Výměna potrubí I. a

  III. systému u CČS2 - Přeložka venkovního osvětlení „

 • JE Dukovany   -   Zpracování dokumentace skutečného provedení části elektro akce „7847 - Výměna potrubí I.

  a III. systému u CČS2 - Výměna kabelu venkovního osvětlení „